☏ Alarmcentrale: 085 0655 358

Eigenaar vaartuig verantwoordelijk voor kosten

1 oktober 2018

Eigenaar vaartuig verantwoordelijk voor kosten na zinken

In 2015 heeft de Hoge Raad in een zaak tussen de Staat en een eigenaar van een gezonken schip, bepaald dat de eigenaar van het gezonken schip verantwoordelijk is voor opruiming van het wrak en eventuele kosten die daarmee gemoeid zijn, zoals in dit geval € 18.234,40 aan kosten voor het plaatsen en verwijderen van boeien rondom het wrak.

De HR overweegt "(...) voor zover hier van belang, beslist dat de eigenaar van een voorwerp dat terechtkomt op de bodem van een vaarwater, ook al valt hem daarvan geen verwijt te maken, terstond nadat hij van de situatie op de hoogte is gekomen, jegens de beheerder van dat vaarwater gehouden is dat voorwerp te verwijderen en door dat na te laten jegens de beheerder onrechtmatig handelt, met dien verstande dat voor toepassing van deze regel in beginsel is vereist dat de gevaren verbonden aan het niet-verwijderen zo groot zijn dat zij de beheerder redelijkerwijs tot verwijdering noopten.

Te lezen valt dat de eigenaar van een schip welke is gezonken zorg dient te dragen voor de verwijdering van het wrak. Doet de eigenaar dat niet, dan lopen de kosten al heel snel de spuigaten uit. Wij adviseren dan ook: laat uw gezonken boot zo snel mogelijk boven halen! Niet alleen om schade aan uw eigen vaartuig te beperken, maar ook om niet opgezadeld te worden met gigantische kosten.

 
Altijd bereikbaar

Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar

Snelle service

Wij proberen altijd binnen 15 minuten bij u te zijn

Geen gedoe

Wij regelen de afhandeling met uw verzekering

Voor iedereen

Voor onze hulp is geen lidmaatschap nodig

Storing verhelpen

U krijgt voorrang bij reparaties

☏ Alarmcentrale: 085 0655 358