☏ Alarmcentrale: 085 0655 358

Reddingsbrigade Muiderzand

Op het Zuidelijke IJmeer ligt de haven van Muiderzand. Dit is veruit de grootste haven uit de omgeving, met ook de meeste faciliteiten. Het IJmeer is een interessant stuk water met veel variatie. Er zijn veel kleine eilanden, er zijn ondieptes, dieptes en vaargeulen. Er is veel kleine recreatie zoals open zeilboten, scouting en surfers, maar ook beroepsvaart.

Ten zuiden van Muiderzand ligt de Hollandse Brug (doorvaarthoogte 12,9 meter). Het vaarwater onder deze brug door is de enige ingang richting de Randmeren vanaf deze kant. Hier komt alle beroeps en recreatievaart dus samen. Extra oplettendheid is dus geboden. Naast Muiderzand liggen een aantal ondieptes. Hier dient de geul aangehouden te worden. Tegenover Muiderzand liggen de eilanden Hooft, Warenar en De Drost. Achter deze eilanden vinden veel schepen een beschutte ankerplaats om te overnachten. Er loopt ook een geultje ten zuiden van de eilanden. Iets verder naar het westen is de haven van Muiden te vinden.

Iets verder het IJmeer op is verder nog het voormalige forteiland Pampus te vinden. Rondom dit eiland ligt een oude verdedigingswal die gevaarlijk kan zijn voor scheepvaart.

Reddingsbrigade IJmeer nodig?

Onze reddingsbrigade Muiderzand vaart op het hele IJmeer en deel van de randmeren. Veel inzetten zijn ten behoeve van open zeilboten, surfers en catamarans. Maar ook de grotere watersport kan hier door de ondieptes in de problemen raken. Ook overnachten veel schepen in de luwte van één van de eilanden, waarna de accu leeg kan raken. Heeft u dergelijke problemen? Neem contact op met onze reddingsbrigade om u weer op weg te helpen!


Verspreid over heel Nederland heeft Reddingsdienst.com steunpunten om u bij te staan in nood, of bij pechsituaties. Onze mensen staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. 

Reddingsdienst streeft ernaar om in noodsituaties binnen 15 minuten bij u te zijn.


Reddingsboot in actie

Altijd bereikbaar

Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar

Snelle service

Wij proberen altijd binnen 15 minuten bij u te zijn

Geen gedoe

Wij regelen de afhandeling met uw verzekering

Voor iedereen

Voor onze hulp is geen lidmaatschap nodig

Storing verhelpen

U krijgt voorrang bij reparaties

☏ Alarmcentrale: 085 0655 358